Đối với các tù nhân đang bị giam giữ tại nhà tù Castlerea  Hạt Roscommon, Ireland, những chú ngựa cung cấp cho họ cơ hội để học hỏi các kỹ năng thực tế. Không những thế, thông qua việc chăm sóc ngựa, họ sẽ phát triển nhiều hơn sự đồng cảm và có cơ hội việc làm sau khi ra tù.

chăm sóc ngựa
(Ảnh: Kateřina Hartlová / Pixabay)

Sự phát triển của trung tâm cưỡi ngựa trong khuôn viên của nhà tù Castlerea là kết quả của một dự án hợp tác sáng tạo giữa ngành công nghiệp đua ngựa và Cơ quan Nhà tù Ireland.

Các tù nhân được chọn sẽ tham gia một khóa học kéo dài 12 tuần, bao gồm những nội dung như: các hành vi của ngựa và cách xử lý an toàn, chăm sóc móng, ốm đau và bệnh tật, chải lông và sơ cứu. Điều này nhằm mục đích giúp những tù nhân hoàn thành xong khóa học sẽ có cơ hội đảm bảo việc làm trong ngành chăn nuôi ngựa sau khi họ mãn hạn tù.

Khai trương trung tâm cưỡi ngựa Horses of Hope, Bộ trưởng Tư pháp Helen McEntee cho biết: “Đây là một cách thực sự đổi mới, có tầm nhìn tương lai và tiến bộ để hỗ trợ tù nhân và phục hồi chức năng.”

“Tôi đã có cơ hội gặp gỡ với một số người đã tham gia vào chương trình, và bạn có thể thấy tác động tích cực của nó đối với họ, cũng như với những người đã hoàn thành chương trình.

Tìm kiếm và đảm bảo việc làm, những hoạt động có ý nghĩa và có mục đích sau khi mãn hạn tù là điều hoàn toàn cần thiết để mang lại cho mọi người hy vọng thực sự. Nó mang lại cho mọi người cơ hội có một cuộc sống khác, tốt hơn cho bản thân và gia đình khi được thả ra.

Sau khi tham gia khóa học tại trung tâm cưỡi ngựa, các tù nhân sẽ được cấp chứng chỉ được công nhận trên toàn quốc về chăm sóc ngựa. Ireland nổi tiếng với tình yêu ngựa, một bằng cấp công việc như thế này rất có lợi cho các tù nhân trong tương lai.

“Cuối cùng, nếu chúng tôi làm tốt công việc này, chúng tôi có thể sẽ kiếm được việc làm tại một trang trại ngựa giống hoặc những nơi khác trên đất nước”, một tù nhân cho biết sau khóa học kéo dài 3 tuần.

Theo chính phủ Ireland, những tù nhân học cách chăm sóc ngựa có thể tiếp tục đóng góp giá trị cho cộng đồng sau khi được trả tự do và trong một số trường hợp, họ sẽ có được việc làm trong ngành chăn nuôi ngựa.