Nghiên cứu: Hiệu quả của một số vắc-xin COVID-19 đã sụt giảm đáng kể

Một nghiên cứu mới cho thấy hiệu quả của 2 loại vắc-xin COVID-19 được sử dụng phổ biến nhất ở Mỹ là Pfizer và Moderna đã sụt giảm đáng kể vào tháng 7/2021.