Theo đó, mức lương tối thiểu vùng cao nhất áp dụng cho người lao động thuộc về Vùng 1, với 4,18 triệu đồng/tháng.

cong nhan
(Ảnh minh họa/Shutterstock)

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Nghị định 157  về quy định mức lương tối thiểu vùng vừa được Chính phủ ban hành ngày 16/11.

Cụ thể từ ngày 1/1/2019, mức lương tối thiểu của người lao động làm việc theo hợp đồng tại các doanh nghiệp được quy định như sau: Vùng I: 4.180.000 đồng/tháng; vùng II: 3.710.000 đồng/tháng; vùng III: 3.250.000 đồng/tháng; vùng IV: 2.920.000 đồng/tháng.

luong toi thieu
(Lương tối thiểu vùng năm 2019 được điều chỉnh tăng từ 160.000 – 200.000 đồng)

Khu vực áp dụng mức lương tối thiểu vùng được quy định theo đơn vị hành chính cấp quận, huyện, thị xã và thành phố trực thuộc tỉnh.

Mức lương tối thiểu vùng quy định nêu trên là mức thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận và trả lương, trong đó mức lương trả cho người lao động bảo đảm không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc giản đơn nhất; cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc đòi hỏi có tay nghề theo quy định.

Bên cạnh thực hiện mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định này, doanh nghiệp không được xoá bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương/ bồi dưỡng khi người lao động làm thêm giờ, làm việc trong điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, cũng như các chế độ khác theo quy định của pháp luật lao động.

Các khoản phụ cấp, bổ sung khác, trợ cấp, tiền thưởng do doanh nghiệp quy định thì thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể hoặc trong quy chế của doanh nghiệp, Nghị định nêu rõ.

Tú Mỹ

Xem thêm: