Chính quyền Biden coi biến đổi khí hậu là ‘vấn đề công bằng chủng tộc’

Gina McCarthy, Cố vấn Khí hậu Quốc gia của ông Joe Biden, cho biết biến đổi khí hậu là một ưu tiên của chính quyền, đồng thời cũng là một vấn đề công bằng chủng…