Hạ viện Mỹ thông qua dự luật nâng mức trần nợ công

Hôm 12/10, Hạ viện Mỹ bỏ phiếu thông qua dự luật nâng giới hạn nợ vào đầu tháng 12, đảm bảo quốc gia này không rơi vào cảnh vỡ nợ.