Học viên Pháp Luân Công tại nhiều nước trên toàn thế giới đã tổ chức các hoạt động nhằm kỷ niệm ngày Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13/5, nhân dịp 32 năm Đại Pháp hồng truyền và cũng là ngày sinh nhật của Đại sư Lý Hồng Chí – người sáng lập pháp môn này.

id14247824 2405121135501973
13/5/2024 là kỷ niệm 32 năm Pháp Luân Đại Pháp được hồng truyền, và cũng là “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới” lần thứ 25 và ngày sinh nhật của Đại sư Lý Hồng Chí – người sáng lập Pháp Luân Công. (Ảnh: Dai Bing / Epoch Times)

Pháp Luân Đại Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Công, là một môn tu luyện Phật gia do Đại sư Lý Hồng Chí sáng lập, dựa trên đặc tính tối cao của vũ trụ là “Chân, Thiện, Nhẫn”. Vào ngày 13/5/1992, Đại sư Lý Hồng Chí lần đầu tiên công khai giảng dạy Pháp Luân Đại Pháp ra công chúng, chỉ trong vài năm, đã thu hút hàng trăm triệu người tu luyện và vô số kỳ tích về trừ bệnh khỏe người, nâng cao đạo đức.

Nhân kỷ niệm 32 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền, học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới đã tổ chức các hoạt động tập thể như luyện các bài công pháp, tuần hành, nói rõ sự thật về cuộc đàn áp, v.v.

Mỹ

id14247766 2405121136041973
Vào ngày 12/5/2024, một số học viên Pháp Luân Công ở Vùng đô thị New York luyện công tập thể tại Quảng trường Union, Manhattan. (Ảnh: Dai Bing / Epoch Times)
id14247797 2405121135211973
Vào ngày 12/5/2024, một số học viên Pháp Luân Công ở Vùng đô thị New York luyện công tập thể tại Quảng trường Union, Manhattan. (Ảnh: Dai Bing / Epoch Times)
id14247768 2405121135531973
Vào ngày 12/5/2024, một số học viên Pháp Luân Công ở Vùng đô thị New York luyện công tập thể tại Quảng trường Union, Manhattan. (Ảnh: Dai Bing / Epoch Times)

Canada

id14247758 IMG 9942
Vào ngày 11/5/2024, một số học viên Pháp Luân Công ở Quebec và Ontario, Canada, đã tổ chức một cuộc tuần hành lớn ở Montreal để kỷ niệm 32 năm Pháp Luân Đại Pháp được hồng truyền ra thế giới và Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 25, đồng thời chúc mừng sinh nhật của nhà sáng lập Pháp Luân Công – Đại sư Lý Hồng Chí. (Ảnh: Epoch Times)
id14247773 IMG 9990
Vào ngày 11/5/2024, một số học viên Pháp Luân Công ở Quebec và Ontario, Canada, đã tổ chức một cuộc tuần hành lớn ở Montreal để kỷ niệm 32 năm Pháp Luân Đại Pháp được hồng truyền ra thế giới và Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 25, đồng thời chúc mừng sinh nhật của nhà sáng lập Pháp Luân Công – Đại sư Lý Hồng Chí. (Ảnh: Epoch Times)
id14247774 IMG 9992
Vào ngày 11/5/2024, một số học viên Pháp Luân Công ở Quebec và Ontario, Canada, đã tổ chức một cuộc tuần hành lớn ở Montreal để kỷ niệm 32 năm Pháp Luân Đại Pháp được hồng truyền ra thế giới và Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 25, đồng thời chúc mừng sinh nhật của nhà sáng lập Pháp Luân Công – Đại sư Lý Hồng Chí. (Ảnh: Epoch Times)
id14247837 20240511 Montreal par
Vào ngày 11/5/2024, một số học viên Pháp Luân Công ở Quebec và Ontario, Canada, đã tổ chức một cuộc tuần hành lớn ở Montreal để kỷ niệm 32 năm Pháp Luân Đại Pháp được hồng truyền ra thế giới và Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 25, đồng thời chúc mừng sinh nhật của nhà sáng lập Pháp Luân Công – Đại sư Lý Hồng Chí. (Ảnh: Epoch Times)

Pháp

id14247649 DSC00220 b Moyen
Chiều ngày 11/5/2024, học viên Pháp Luân Công ở Pháp đã tổ chức hoạt động kỷ niệm 32 năm Pháp Luân Đại Pháp được hồng truyền ra thế giới và Ngày Pháp Luân Đại Pháp lần thứ 25 ở thủ đô Paris. (Ảnh: Zhang Yue / Epoch Times)
id14247655 DSC02010 Moyen
Chiều ngày 11/5/2024, học viên Pháp Luân Công ở Pháp đã tổ chức hoạt động kỷ niệm 32 năm Pháp Luân Đại Pháp được hồng truyền ra thế giới và Ngày Pháp Luân Đại Pháp lần thứ 25 ở thủ đô Paris. (Ảnh: Zhang Yue / Epoch Times)
id14247658 DSC02004 Moyen
Chiều ngày 11/5/2024, học viên Pháp Luân Công ở Pháp đã tổ chức hoạt động kỷ niệm 32 năm Pháp Luân Đại Pháp được hồng truyền ra thế giới và Ngày Pháp Luân Đại Pháp lần thứ 25 ở thủ đô Paris. (Ảnh: Zhang Yue / Epoch Times)
id14247660 DSC01415b for DJY Moy
Chiều ngày 11/5/2024, học viên Pháp Luân Công ở Pháp đã tổ chức hoạt động kỷ niệm 32 năm Pháp Luân Đại Pháp được hồng truyền ra thế giới và Ngày Pháp Luân Đại Pháp lần thứ 25 ở thủ đô Paris. (Ảnh: Zhang Yue / Epoch Times)

Vương quốc Anh

id14246994 5132024 london 537138
Ngày 11/5/2024, hàng trăm học viên Pháp Luân Công ở Anh đã tổ chức tuần hành và mít tinh kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. (Ảnh: Yan Ning / Epoch Times)
id14246995 5132024 london 537138
Ngày 11/5/2024, hàng trăm học viên Pháp Luân Công ở Anh đã tổ chức tuần hành và mít tinh kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. (Ảnh: Yan Ning / Epoch Times)
id14246999 5132024 london 537141
Ngày 11/5/2024, hàng trăm học viên Pháp Luân Công ở Anh đã tổ chức tuần hành và mít tinh kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. (Ảnh: Yan Ning / Epoch Times)
id14247008 5132024 london 537138
Ngày 11/5/2024, hàng trăm học viên Pháp Luân Công ở Anh đã tổ chức tuần hành và mít tinh kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. (Ảnh: Yan Ning / Epoch Times)
id14246992 5132024 london 537136
Ngày 11/5/2024, tại Quảng trường Leicester ở London, người dân Anh đã ký tên thỉnh nguyện nhằm chấm dứt cuộc đàn áp sau khi biết sự thật về Pháp Luân Công. (Ảnh: Yan Ning / Epoch Times)
id14246997 5132024 london 537140
Ngày 11/5/2024, tại Quảng trường Leicester ở London, người dân Anh đã ký tên thỉnh nguyện nhằm chấm dứt cuộc đàn áp sau khi biết sự thật về Pháp Luân Công. (Ảnh: Yan Ning / Epoch Times)

Đài Loan

id14247147 2405112348202378
Gần 800 học viên Pháp Luân Công ở khu vực Đài Bắc, Đài Loan kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới tại Đài Bắc vào chiều ngày 11/5/2024. (Ảnh: Song Bilong / Epoch Times)
id14247149 2405112348142378
Gần 800 học viên Pháp Luân Công ở khu vực Đài Bắc, Đài Loan kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới tại Đài Bắc vào chiều ngày 11/5/2024. (Ảnh: Song Bilong / Epoch Times)

Trí Đạt (theo Epoch Times)