Mật khẩu máy tính của Hunter dễ đến mức là “ác mộng an ninh quốc gia”

Chiếc máy tính xách tay được cho là của Hunter bỏ lại tại cửa hàng sửa chữa có lượng lớn thông tin cơ mật cao, cấu thành nguy hiểm đến an ninh quốc gia Mỹ.