Nghiên cứu mới: Hydroxychloroquine giúp tăng tỷ lệ sống sót lên 200% cho bệnh nhân COVID-19

Giới khoa học chỉ ra loại thuốc chống sốt rét Hydroxychloroquine có thể làm tăng tỷ lệ sống sót cho bệnh nhân COVID-19 lên đến 200%.