Ông Trump chạy nước rút qua các bang chiến trường trong 2 ngày trước cuộc bầu cử

Hai ngày trước Ngày bầu cử, Tổng thống Donald Trump đã tổ chức 10 cuộc vận động, tức 5 cuộc/ ngày khắp các bang chiến trường.