Chính phủ cho biết có 54 cán bộ bị xử lý do không trung thực trong kê khai tài sản, thu nhập và giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm. Danh tính và chức vị của những người này không được nêu rõ.

ke khai tai san
Chính phủ cho biết có 54 cán bộ bị xử lý do không trung thực trong kê khai tài sản, thu nhập và giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm. (Ảnh minh họa: baochinhphu.vn)

Theo báo cáo của Chính Phủ, vào cuối năm 2022, đã có 60.458 người kê khai tài sản, thu nhập lần đầu; 545.535 người kê khai tài sản, thu nhập hằng năm; 44.015 người kê khai bổ sung; 161.928 người kê khai tài sản thu nhập phục vụ công tác cán bộ; 655.299 người đã được công khai bản kê khai tài sản thu nhập.

Từ 8/2/2022 đến 30/4/2023, các cơ quan có thẩm quyền đã tiến hành xác minh tài sản, thu nhập 13.093 người, trong đó có 2.664 người có sai sót về kê khai sai mẫu, chưa bảo đảm theo hướng dẫn, không đầy đủ thông tin, chậm thời hạn so với quy định….

Đặc biệt, các cơ quan đã xử lý 54 người do không trung thực trong kê khai tài sản, thu nhập và giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm (xóa tên khỏi danh sách ứng cử; kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo; kỷ luật bằng hình thức cách chức…).

Tuy nhiên, danh tính và chức vị cụ thể của 54 người này không được nêu rõ.

Theo báo cáo của các bộ, ngành, các địa phương và các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan, có 39 người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu bị kết luận là thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng (tăng 105,2% so với năm 2022).

Cụ thể, có 11 người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu đã bị xử lý hình sự do thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng.

28 người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu bị xử lý kỷ luật do thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng (trong đó có 3 người bị khiển trách, 12 người bị cảnh cáo và 13 người bị cách chức).

Năm 2023, các bộ, ngành, địa phương kiểm tra tại 11.056 cơ quan, tổ chức, đơn vị về công khai, minh bạch (tăng 33,2% so với năm 2022), phát hiện 77 cơ quan, tổ chức, đơn vị vi phạm.

6.374 cuộc kiểm tra việc thực hiện các định mức, tiêu chuẩn, chế độ đã được các bộ, ngành, địa phương tiến hành.

Qua đó, phát hiện 300 vụ việc và 439 người vi phạm (tăng 28% số vụ và 38,1% số người vi phạm so với năm 2022); đã xử lý hành chính 129 người; chuyển xử lý hình sự 2 người; kiến nghị thu hồi 45,2 tỷ đồng.

Cũng theo báo cáo, các bộ, ngành, địa phương đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức tại 7.651 cơ quan, tổ chức, đơn vị, đã xử lý 893 cán bộ, công chức, viên chức.

Số trường hợp cán bộ vi phạm quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp tăng 71,5% so với năm trước.

Đáng chú ý, năm 2023, có 23 trường hợp nộp lại quà tặng cho đơn vị với số tiền 93 triệu đồng. Trong đó, Ngân hàng Nhà nước 19 người, TP.HCM 1 người, Đà Nẵng 3 người.

Minh Long