Dự thảo Luật Công an Nhân dân (sửa đổi) đề xuất bổ sung 6 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là cấp tướng, trong đó 1 vị trí là thượng tướng, 5 vị trí là thiếu tướng.

cong an nhan dan
Dự thảo Luật Công an Nhân dân (CAND, sửa đổi) đề xuất bổ sung 6 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là cấp tướng, trong đó 1 vị trí là Thượng tướng, 5 vị trí là Thiếu tướng. (Ảnh minh họa: dhannd.edu.vn)

Bộ Công an đang xây dựng luật sửa đổi, bổ sung một số điều luật Công an nhân dân (CAND).

Về cấp bậc hàm, Bộ Công an đề xuất bổ sung thêm 1 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là thượng tướng và 5 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là thiếu tướng.

Trong đó, 1 vị trí cấp thượng tướng đối với sĩ quan CAND biệt phái được phê chuẩn chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội. Hiện nay, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội là ông Lê Tấn Tới, trước đó là Thứ trưởng Bộ Công an, cấp bậc hàm trung tướng.

5 vị trí có cấp bậc hàm thiếu tướng, gồm: Hiệu trưởng Trường Đại học Cảnh sát nhân dân; Hiệu trưởng Trường Đại học An ninh nhân dân; trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; phó cục trưởng và tương đương của 2 đơn vị trực thuộc Bộ Công an, trừ đơn vị có cấp bậc hàm cao nhất là trung tướng.

Về quy định hạn tuổi phục vụ của sĩ quan CAND, Bộ Công an đề xuất tăng hạn tuổi phục vụ cao nhất của công nhân công an (nam tăng 2 tuổi, nữ tăng 5 tuổi); tăng 2 tuổi của sĩ quan, hạ sĩ quan; riêng nữ sĩ quan có cấp bậc hàm đại tá tăng 5 tuổi, nữ sĩ quan có cấp bậc hàm thượng tá tăng 3 tuổi; nữ sĩ quan cấp tướng thì vẫn giữ nguyên 60 tuổi như hiện hành.

Thời gian tăng tuổi theo lộ trình, cụ thể mỗi năm tăng 3 tháng đối với nam và 4 tháng đối với nữ; riêng sĩ quan, hạ sĩ quan có hạn tuổi phục vụ cao nhất dưới 60 tuổi đối với nam, dưới 55 tuổi đối với nữ thì tăng 2 tuổi, không theo lộ trình trên.

Thời điểm tăng hạn tuổi phục vụ cao nhất bắt đầu từ năm 2021, nhưng không áp dụng đối với trường hợp đã nghỉ công tác trước ngày luật mới có hiệu lực thi hành.

Minh Long