Bộ Công an thí điểm giao dịch nộp/rút tiền tại cây ATM bằng thẻ CCCD gắn chip

Trường hợp cây AMT bị lỗi nuốt CCCD như nuốt thẻ ATM cũng được đặt ra.