Ba công ty thủy điện (chủ đầu tư của 4 thủy điện) ở Lâm Đồng bị phạt tổng 720 triệu đồng.

trung nam group
Ba công ty thủy điện (chủ đầu tư của 4 thủy điện) ở Lâm Đồng bị phạt tổng 720 triệu đồng. (Ảnh: baolamdong.vn)

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện đối với 3 chủ đầu tư của 4 thủy điện.

Ba công ty gồm: Công ty Cổ phần Thủy điện Trung Nam – Krông Nô (chủ đầu tư thủy điện Krông Nô 2, Krông Nô 3); Công ty TNHH Sản xuất Thương mại thiết bị điện và cơ khí Nhật Anh (chủ đầu tư thủy điện Đa Trou Kea); Công ty Cổ phần Năng lượng Lâm Hà (chủ đầu tư thủy điện Sar Deung 2).

Trong đó, Công ty Cổ phần Thủy điện Trung Nam – Krông Nô bị phạt tổng cộng 360 triệu đồng.

Nhà máy Thủy điện Krông Nô 2 vận hành khai thác tháng 12/2016 và Nhà máy Thủy điện Krông Nô 3 vận hành khai thác tháng 5/2016, khi cả hai chưa có văn bản chấp thuận nghiệm thu của cơ quan có thẩm quyền.

Tính đến thời điểm bị cơ quan chức năng phát hiện, hai thủy điện trên đã vận hành sai quy định liên tục trong 7 năm.

Theo thông tin từ Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng, trong quá trình xây dựng Nhà máy Thủy điện Krông Nô 2, Công ty Trung Nam Krông Nô có hành vi lựa chọn tổ chức, cá nhân không đủ năng lực tham gia xây dựng công trình. Công ty này cũng lựa chọn tổ chức, cá nhân không đủ năng lực giám sát thi công xây dựng công trình.

Chủ đầu tư không gửi báo cáo cho cơ quan chuyên môn về xây dựng hoặc gửi báo cáo không đầy đủ tên, địa chỉ liên lạc, tên công trình, địa điểm xây dựng, quy mô xây dựng, tiến độ thi công dự kiến sau khi khởi công theo quy định.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư không lưu trữ hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng, hoặc lưu trữ không đầy đủ danh mục tài liệu theo quy định.

Trung Nam Krông Nô cũng không gửi cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thiết kế xây dựng theo quy định.

Với Nhà máy Thủy điện Krông Nô 3, ngoài 5 vi phạm như Nhà máy Thủy điện Krông Nô 2, chủ đầu tư có hành vi điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình không đúng quy định.

Hai công ty còn lại là Công ty TNHH Sản xuất Thương mại thiết bị điện và cơ khí Nhật Anh và Công ty Cổ phần Năng lượng Lâm Hà, mỗi công ty bị phạt 180 triệu đồng.

UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các công ty trên phải nộp tiền bị xử phạt trong vòng 60 ngày; các cơ quan chức năng xác định lợi nhuận bất hợp pháp trong quá trình vận hành trái phép của 4 thủy điện trên và tiến hành thu hồi.

Thời gian qua, lỗi vi phạm đưa hạng mục công trình điện lực vào vận hành, sử dụng khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền đã khiến nhiều chủ đầu tư ở Lâm Đồng bị xử phạt.

Trước đó, 4 công ty bị phạt gồm: Công ty Cổ phần Thủy điện Bồng Lai (chủ đầu tư thủy điện Đa Cho Mo 2); Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Dâng 3 (chủ đầu tư thủy điện Đạ Dâng 3); Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Đam B’ri (chủ đầu tư thủy điện Đam B’ri 1); Công ty Cổ phần Cao Nguyên Sông Đà 7 (chủ đầu tư thủy điện Yan Tann Sien), đều bị phạt 180 triệu đồng/trường hợp vì vi phạm tương tự.

Sở Công Thương cũng đề xuất UBND tỉnh có văn bản gửi Chính phủ, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính xem xét, ban hành quy định hướng dẫn chi tiết về phương pháp tính số lợi bất hợp pháp đối với các hành vi cụ thể trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện. Sau khi có văn bản hướng dẫn chi tiết của Chính phủ hoặc Bộ Công Thương, Bộ Tài chính thì mới có căn cứ áp dụng buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp.

Minh Long