Hà Nội sẽ bầu bổ sung một Phó chủ tịch thành phố thay ông Chử Xuân Dũng bị bắt trước đó do Nhận hối lộ vụ “Chuyến bay giải cứu”.

chu xuan dung 1
Ông Chử Xuân Dũng, thời điểm còn giữ chức Phó Chủ tịch TP. Hà Nội. (Ảnh: hanoi.gov.vn)

HĐND TP. Hà Nội sẽ tổ chức Kỳ họp thứ 11 (kỳ họp chuyên đề) trong ngày 10/3.

Các nội dung như “Đề án quản lý, sử dụng và khai thác tài sản công”; “Phê duyệt, điều chỉnh đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công”; “Nghị quyết bãi bỏ quy định về lệ phí đăng ký cư trú”… được xem xét tại kỳ họp.

Đáng chú ý, kỳ họp cũng xem xét bãi nhiệm chức danh Phó chủ tịch UBND thành phố đối với ông Chử Xuân Dũng và bầu bổ sung nhân sự thay thế.

Ông Chử Xuân Dũng bị bắt ngày 22/12/2022 với cáo buộc Nhận hối lộ trong vụ án “chuyến bay giải cứu”, sau đó bị khai trừ khỏi Đảng vào đầu năm 2023.

UBND TP. Hà Nội đã tạm thời phân công 2 Phó chủ tịch Lê Hồng Sơn và Hà Minh Hải đảm nhiệm phần việc do ông Dũng phụ trách.

Hà Nội hiện có 5 phó chủ tịch thành phố, trong đó 4 người được bầu cuối năm 2020 (gồm: ông Dương Quốc Tuấn, Hà Minh Hải, Nguyễn Trọng Đông, Nguyễn Mạnh Quyền) và ông Lê Hồng Sơn, nguyên Thứ trưởng Bộ Tư pháp được luân chuyển từ năm 2014.

Minh Long