Hải Dương có 7 ca tái dương tính virus Vũ Hán

6 trường hợp ở thị xã Kinh Môn và 1 trường hợp ở huyện Nam Sách (Hải Dương) tái dương tính virus Vũ Hán sau nhiều ngày xuất viện.