Hai người Trung Quốc tại ổ dịch Cẩm Giàng (Hải Dương) bị phạt vì không tuân thủ cách ly

Hai người Trung Quốc làm trong Cụm công nghiệp Cao An (huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) bị phạt do ra ngoài khi toàn bộ huyện đang phong tỏa.