Thanh tra tỉnh Quảng Nam kết luận việc cho Tập đoàn Mường Thanh thuê đất đã giải phóng mặt bằng không qua đấu giá để thực hiện dự án là không đúng quy định và đã chuyển hồ sơ vụ việc cho cơ quan công an.

snapedit 1685055714657
Khách sạn Mường Thanh Quảng Nam nằm trên đường Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Truyền thông trong nước đưa tin ngày 25/5, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam xác nhận vừa tiếp nhận thông tin và kết luận thanh tra từ Thanh tra tỉnh về việc giao đất cho Công ty CP Tập đoàn Mường Thanh (Tập đoàn Mường Thanh) không qua đấu giá theo quy định.

Theo kết luận thanh tra, việc cho Tập đoàn Mường Thanh thuê đất tại phường An Xuân (TP. Tam Kỳ) đã được giải phóng mặt bằng không qua đấu giá để thực hiện dự án là không đúng quy định.

Việc xác định giá đất cụ thể làm cơ sở xác định đơn giá thuê đất từ ngày 16/9/2014 đến ngày 16/9/2019 là không đủ cơ sở, không có hồ sơ chứng minh, không đúng quy định.

Việc không thu hồi tiền đền bù giải phóng mặt bằng đã hình thành tài sản cố định với số tiền hơn 18,6 tỷ đồng đối với đơn vị thuê đất là Tập đoàn Mường Thanh không đúng theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, việc xác định diện tích đất cho Tập đoàn Mường Thanh chưa đúng với diện tích thực tế của khu đất (diện tích đất cho thuê lớn hơn thực tế khu đất 181,7m2).

Thanh tra tỉnh Quảng Nam cũng kết luận Sở Xây dựng tỉnh quản lý xây dựng chưa chặt chẽ, dẫn tới chủ đầu tư xây dựng công trình theo đúng theo giấy phép xây dựng (chỉ giới xây dựng cách chỉ giới đường đỏ Huỳnh Thúc Kháng, thực tế là 7,66m, trong khi giấy phép được cấp là 7,95m).

Thanh tra tỉnh đề nghị xử lý đối với nhiều sở, địa phương. Theo đó, Sở Tài chính tổ chức kiểm điểm bộ phận chuyên môn và cá nhân có liên quan thiếu sót trong việc kiểm tra, đánh giá phương án đề xuất giá đất sản xuất kinh doanh của UBND TP. Tam Kỳ, dẫn đến việc tham mưu, đề xuất UBND tỉnh ban hành quyết định về việc phê duyệt giá đất cho Tập đoàn Mường Thanh không đủ cơ sở, không đúng quy định.

Sở Xây dựng kiểm điểm bộ phận chuyên môn và cá nhân liên quan có thiếu sót trong quá trình thanh tra, kiểm tra công trình xây dựng, từ đó chủ đầu tư xây không đúng với giấy phép đã cấp. Đề nghị Sở Xây dựng xử lý theo thẩm quyền đối với Tập đoàn Mường Thanh về việc xây dựng không đúng chỉ giới xây dựng theo giấy phép đã cấp.

Thanh tra tỉnh Quảng Nam cũng kiến nghị thu hồi hơn 18,6 tỷ đồng về chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng của Tập đoàn Mường Thanh.

Thực hiện các thủ tục về thuê đất, kê khai tiền thuê đất theo hướng dẫn của Cục thuế Quảng Nam và Sở TN&MT Quảng Nam.

Thanh tra tỉnh Quảng Nam kiến nghị Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, UBND TP. Tam Kỳ và các đơn vị liên quan xác định lại giá đất cụ thể đối với khu đất cho Tập đoàn Mường Thanh thuê tại thời điểm cho thuê đất. Từ đó tham mưu UBND tỉnh phê duyệt giá đất cụ thể, làm cơ sở xác định đơn giá thuê đất theo đúng quy định về Luật Đất đai.

Cơ quan chức năng phải thực hiện các thủ tục cần thiết nhằm điều chỉnh giảm diện tích đất cho thuê đúng với thực tế là 21.893,4m2, gửi thông tin địa chính cho Cục thuế tỉnh Quảng Nam thực hiện điều chỉnh việc tính thuế đất hàng năm.

UBND TP. Tam Kỳ cần kiểm điểm tập thể lãnh đạo UBND TP. nhiệm kỳ 2010-2015 có liên quan việc đề xuất giá đất sản xuất kinh doanh đối với khu đất cho Tập đoàn Mường Thanh thuê.

Chủ tịch UBND TP. Tam Kỳ có trách nhiệm chỉ đạo xử lý, đôn đốc Tập đoàn Mường Thanh nộp khoản chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng (18,6 tỷ đồng) vào ngân sách thông qua tài sản tạm giữ của Thanh tra tỉnh trước ngày 15/6.

Xét tính chất vụ việc, Thanh tra tỉnh Quảng Nam chuyển thông tin sang Công an tỉnh Quảng Nam xử lý theo thẩm quyền.

Bảo Khánh