Trong năm 2020 và năm 2021, tại tỉnh Hậu Giang, Sở Y tế, CDC tỉnh và Bệnh viện Đa khoa thành phố Ngã Bảy đã ký 7 hợp đồng mua hóa chất, sinh phẩm, vật tư xét nghiệm… của công ty Việt Á với số tiền hơn 11,4 tỷ đồng.

xet nghiem covid 19 hau giang
Xét nghiệm SARS-CoV-2 tại phòng xét nghiệm sinh học phân tử Realtime RT-PCR ở Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hậu Giang. (Ảnh: baohaugiang.com.vn)

Thanh tra tỉnh Hậu Giang vừa công bố kết luận thanh tra về việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit test, vắc-xin, thuốc phòng dịch COVID-19.

Theo kết quả thanh tra, trong hai năm 2020 và 2021, Sở Y tế tỉnh này thực hiện 47 gói thầu mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit test, vắc-xin… với tổng kinh phí hơn 149 tỷ đồng.

Qua kiểm tra 37 gói thầu, có 21 gói chưa đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định; 2 gói phê duyệt dự toán không đúng thẩm quyền; 2 gói có chênh lệch giá và 1 gói thầu chỉ định thầu nhiều hơn một đơn vị trúng thầu.

Trong năm 2020 và năm 2021, tỉnh Hậu Giang có 3 đơn vị (Sở Y tế, CDC tỉnh và Bệnh viện Đa khoa thành phố Ngã Bảy) ký 7 hợp đồng mua hóa chất, sinh phẩm, vật tư xét nghiệm… của công ty Việt Á với số tiền hơn 11,4 tỷ đồng (đã thanh toán gần 11 tỷ đồng cho công ty Việt Á).

Trong đó, Sở Y tế Hậu Giang thực hiện ký 3 hợp đồng mua hơn 16.000 kit test của Công ty Việt Á, với số tiền hơn 7,2 tỷ đồng và đã thanh toán 100%.

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh ký 2 hợp đồng, mua 10.500 test với hơn 3,3 tỷ đồng và đã thanh toán 100%.

Bệnh viện Đa khoa thành phố Ngã Bảy ký 2 hợp đồng (1 hợp đồng ký trực tiếp và 1 hợp đồng mua của đơn vị khác có liên quan đến Công ty Việt Á), mua hơn 5.300 kit test với số tiền hơn 810 triệu đồng. Trong đó, đã thanh toán hơn 300 triệu, còn phải thanh toán hơn 500 triệu đồng.

Kết quả thanh tra chỉ ra một số sai phạm như: có đơn vị mượn trước nhiều hàng hóa để sử dụng sau đó mới làm thủ tục chỉ định thầu, phê duyệt lựa chọn nhà thầu chưa đúng thẩm quyền, chưa đảm bảo tính hiệu quả…

Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang yêu cầu Giám đốc Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc khắc phục việc đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu đúng theo quy định. Thời hạn thực hiện trong quý II/2022.

Đồng thời, rút kinh nghiệm đối với các đơn vị có các gói thầu ký sai thẩm quyền, mượn trước hàng hóa sau đó mới thực hiện chỉ định thầu và quyết định chỉ định thầu thực hiện không đúng quy định.

Giám đốc Sở Y tế tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với trưởng phòng Nghiệp vụ Dược, thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập là đối tượng thanh tra và các tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra những hạn chế, thiếu sót…

Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với Giám đốc Sở Y tế.

Về xử lý về kinh tế, lãnh đạo tỉnh Hậu Giang yêu cầu Giám đốc Sở Y tế tỉnh thực hiện giảm trừ quyết toán các gói thầu mua sắm có chênh lệch giá với số tiền hơn 255 triệu đồng.

Phạm Toàn