Sau hơn 2 năm thành lập, TP. Thủ Đức vẫn chưa thể hoàn thành sắp xếp cán bộ, công chức dôi dư, nhất là hơn 50 lãnh đạo cấp phó.

can bo doi du
Công chức phường Hiệp Bình Chánh (TP. Thủ Đức) giải quyết hồ sơ hành chính. (Ảnh: thanhuypthcm.vn)

UBND TP.HCM vừa có báo cáo về kết quả thực hiện Đề án sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và giải quyết chế độ, chính sách đối với các trường hợp dôi dư khi tổ chức chính quyền đô thị, sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập TP. Thủ Đức.

Mục tiêu của đề án là sắp xếp, bố trí… đối với 830 trường hợp dôi dư trong 2 năm.

Tính đến ngày 1/7/2021, các địa phương đã hoàn thành việc sắp xếp, bố trí 291 trường hợp là cán bộ chuyên trách HĐND quận, phường.

Với đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, UBND TP. Thủ Đức và quận 3, 4, 5, 10, Phú Nhuận đã sắp xếp, bố trí lại 241 trường hợp. “Con số này là chưa đạt so với kế hoạch đề ra”, báo cáo nêu.

Với TP. Thủ Đức, mục tiêu đến cuối năm 2022 sẽ giảm 227 biên chế công chức, người lao động và 81 biên chế viên chức. Tuy nhiên đến nay, TP. Thủ Đức mới giải quyết được 114 trường hợp.

Tới đây, TP. Thủ Đức cần giải quyết 47 trường hợp dôi dư trong các cơ quan chuyên môn và 11 trường hợp trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

Ngoài ra, UBND TP. Thủ Đức hiện chưa thể hoàn tất việc sắp xếp, bố trí lại 54 trường hợp đang giữ chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phó để. Trong đó, 40 người là công chức, 14 người là viên chức.

Lý do được UBND TP nêu ra là nhân sự phân cấp theo Nghị định 34/2019 chưa phù hợp. Sau khi sáp nhập, TP. Thủ Đức diện tích rộng, dân số đông trong khi số lượng cán bộ, công chức giảm.

Đề án phải hoàn thành trong 2 năm trong khi số lượng dôi dư cần sắp xếp lớn và phải đảm bảo sự phù hợp giữa nguyện vọng, vị trí việc làm tạo áp lực lên TP; nhất là việc sắp xếp, bố trí lại đối với các trường hợp đang là lãnh đạo và kéo giảm, sắp xếp lại số lượng cấp phó.

UBND TP.HCM kiến nghị xem xét thống nhất kéo dài thời gian hoàn thành sắp xếp là 5 năm.

Minh Long