Kể từ 1/7/2024, thông tin về mống mắt (bên cạnh dữ liệu về sinh trắc học và vân tay) sẽ được cơ quan quản lý căn cước tiến hành thu thập khi công dân làm thủ tục đề nghị cấp thẻ căn cước.

mống mắt
(Ảnh minh họa: Quality Stock Arts/shutterstock)

Ngày 8/5, đại diện Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) Bộ Công an đã có thông tin thêm về việc chuẩn bị thu nhận mống mắt khi làm căn cước mới.

Theo đó, Luật Căn cước được Quốc hội khóa XV, Kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 27/11/2023, có hiệu lực thi hành từ 1/7/2024. Luật Căn cước có 7 chương và 46 điều. Trong đó, về thông tin sinh trắc học mống mắt quy định tại Điểm b, khoản 1 Điều 23 Luật Căn cước quy định về trình tự, thủ tục cấp thẻ căn cước nêu rõ: “Người tiếp nhận thu nhận thông tin nhân dạng và thông tin sinh trắc học gồm ảnh khuôn mặt, vân tay, mống mắt của người cần cấp thẻ căn cước”.

Đại diện Cục C06 nêu rõ, sinh trắc học mống mắt được thu thập tại cơ quan công an cùng với vân tay và ảnh mặt. Người dân cung cấp dữ liệu mống mắt khi làm thủ tục cấp căn cước tại cơ quan công an như C06, cơ quan công an cấp tỉnh/thành phố, công an cấp quận/huyện/thị xã thuộc tỉnh.

Ngoài ra, mống mắt là bộ phận bao gồm các đường vân rất phức tạp tạo thành một cấu trúc riêng biệt. Vì vậy, mống mắt của mỗi người là duy nhất và thường không thay đổi theo thời gian.

Đồng thời, việc thu thập thông tin sinh trắc học mống mắt để làm cơ sở đối soát, xác thực thông tin của mỗi cá nhân. Hỗ trợ trong những trường hợp không thu nhận được vân tay của một người, trong các trường hợp khuyết tật, vân tay bị biến dạng…

Phan Anh

Video: Thông minh vĩnh viễn không bù đắp được thiếu hụt đạo đức