Đại biểu Vũ Trọng Kim (đoàn Nam Định) đề xuất cho phép Đà Nẵng bầu trực tiếp chủ tịch UBND thành phố bằng lá phiếu của người dân. Ông Kim cho biết khi góp ý cho Nghị quyết 119 năm 2020 về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm chính sách đặc thù cho thành phố Đà Nẵng, ông đã nêu đề xuất này.

Bảo Khánh