Từ ngày 1/7 tới, mức lương cơ sở sẽ tăng thêm 30% (từ 1 triệu 800 nghìn đồng hiện nay lên 2 triệu 340 nghìn đồng) để nhân với với hệ số. Tuy nhiên, sẽ chưa thực hiện trả lương theo vị trí việc làm.

Khánh Vy