COVID tại Trung Quốc: 8 ngày 5 người thân qua đời

“Chỉ trong một đoạn thời gian ngắn ngủi sau khi gỡ bỏ phong tỏa, đã có 5 người thân quanh tôi qua đời rồi.”