Hàng Châu xuất hiện nhánh virus XBB, BQ.1, “biển người” tại các nhà tang lễ dịp đầu năm

Thành phố Hàng Châu thuộc tỉnh Chiết Giang đã phát hiện các chủng tiến hóa Omicron như XBB và BQ.1.