Video đang xem

5 hành vi có thể vô ý làm tổn hại phúc báo của một người

Cổ nhân khuyên rằng hành thiện sẽ tích được phúc báo, nhưng cũng giảng rằng thủ đức, thủ giữ phúc báo còn khó hơn hành thiện tích đức rất nhiều. Trong cuộc sống, có rất…

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC