Video đang xem

Chi Lan ở dưới núi sâu, không vì chốn vắng vẻ mà không thơm

Nhân sinh thế thái, khó chịu nhất chính là khổ, đồ khó ăn nhất chính là đắng. Tuy nhiên, không có ai trong cuộc đời này là không phải chịu khổ.

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC