Video đang xem

Dân biểu Scott Perry nói về cách tách rời khỏi Trung Quốc

Dân biểu Scott Perry nói về làm thế nào tách rời Hoa Kỳ khỏi Trung Quốc tại CPAC 2021.

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC