Video đang xem

Đề phòng “Thế lực nước ngoài can thiệp”? Người dân Bắc Kinh giận dữ phản bác

“Chúng tôi thậm chí không thể truy cập Internet ra nước ngoài, chúng tôi lấy đâu ra thế lực nước ngoài!""Chúng tôi chỉ có thế lực trong nước không cho chúng tôi tụ tập!”.

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC