Video đang xem

Người chịu được nỗi khổ “tâm chí” mới làm thành được việc lớn

Cổ ngữ nói: “Phong sương cô lộ chi cảnh, dịch sinh kì kiệt”, nghĩa là nơi gió sương gian khổ cô độc thường dễ dàng xuất sinh anh tài tuấn kiệt...

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC