Video đang xem

Quốc gia bất nghĩa, dẫu mạnh cũng sẽ sụp đổ

Bạo chúa Nero đã dùng khủng bố làm chính sách cai trị, lấy cớ hỏa hoạn La Mã để đàn áp tín đồ Cơ Đốc một cách tàn nhẫn nhất.

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC