Video đang xem

Quyền, nghĩa vụ và đạo đức

Trong một xã hội phát triển, quyền luôn đi đôi với nghĩa vụ, và phải được điều chỉnh mức độ sử dụng quyền lực theo đạo đức, lương tâm nghề nghiệp.

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC