Video đang xem

“Năng lượng xanh” là khoa học hay chính trị?

Vấn đề gây tranh cãi hiện nay là, hoạt động của con người ảnh hưởng như thế nào đến nhiệt độ và khí hậu?

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC