Video đang xem

Thấu hiểu nhau hà tất phải mượn tới muôn vạn lời nói…

“Quân tử chi giao đạm nhược thuỷ”, giao tình chí thiết lại nhạt như nước, bởi vì thấu hiểu nhau đâu nhất thiết phải nhiều lời.

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC