Video đang xem

Trí tuệ cổ nhân: Có 4 điều cần kính sợ trong đời

Người mà trong tâm có "kính sợ" mới cẩn thận làm việc, "tâm không vọng niệm, thân không vọng động, khẩu không vọng ngôn" thì sự sự đều...

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC