Video đang xem

Trong cuộc đời, nhiều khi “biết dừng” mới là trí tuệ sáng suốt

Đời người không phải chỉ có “tiến thủ” mới có thể đạt được thành công, rất nhiều khi, trong rất nhiều việc, “biết dừng” mới là nhân tố trọng yếu khiến người ta đạt được…

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC