Video đang xem

Người phụ nữ Thành Đô giận dữ: “Nếu không có sự ủng hộ của nhân dân, các ông chẳng là gì hết!”

"Nếu không có dân thì làm sao có các vị? Không có sự ủng hộ của nhân dân, các ông chẳng là gì hết!"

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC