Video đang xem

Thần, Phật, Chúa vì sao không giúp để con người hết khổ?

Trong các tín ngưỡng cổ xưa đều mô tả hình tượng Thần, Phật, Chúa với quyền năng lớn lao, nhưng vì sao có rất nhiều người cầu mà không được?

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC