Video đang xem

Vì sao khi Đức Phật tại thế không có tượng Phật, chùa chiền, kinh sách?

2500 năm trước đây, sau khi giác ngộ, Phật Thích Ca vì mong muốn giải thoát chúng sinh khỏi bể khổ mà bắt đầu truyền giảng Phật Pháp. Thời bấy giờ ở Ấn Độ cổ,…

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC