Video đang xem

Việc lớn muốn thành cần phải “bình tâm tĩnh khí”

“Tĩnh khí” chính là có thể bảo trì tâm thái bình thản để đưa ra những quyết định mang tính trọng yếu và chiến lược....

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC