Video đang xem

Nội quy tiểu học ở Trung Quốc và Nhật, Mỹ, Anh, Pháp khác nhau thế nào?

So sánh nội quy học sinh tiểu học ở 5 quốc gia cho thấy thực trạng giáo dục và chất lượng quốc gia chung của các nước này.

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC