Hai chuỗi lây nhiễm ghi nhận cả biến chủng Ấn và Anh, TP.HCM dừng khẩn nhiều hoạt động

Chỉ trong 4 ngày TP.HCM ghi nhận ba điểm dịch, trong đó 2 chuỗi lây đã ghi nhận biến chủng Anh và Ấn Độ, một điểm vẫn chưa truy được nguồn.