Ở Mỹ, một dự án luật sẽ trở thành luật như thế nào? (Infographic)

Tại Hoa Kỳ, song song với quá trình nghiên cứu, sửa đổi, một dự án luật phải trải qua vài lần bỏ phiếu tại Ủy ban nghiên cứu, Thương viện/Hạ viện, và một bước phủ quyết/phê chuẩn cuối cùng của Tổng Thống trước khi chính thức được ra đời. Điều này để đảm bảo tính khả thi, tính hợp hiến, và phù hợp với lợi ích quốc gia của đạo luật.du an luat duoc thong qua the nao

Xem thêm:

Bình Luận