Video đang xem

Hết thảy ‘được mất’ trong đời đều là trao đổi ngang giá (Video)

"Muốn có được thứ gì, nhất định phải trao đổi ngang giá, cũng như "tích thiện được thiện báo, làm ác bị ác báo"

[ Xem bài viết ]

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC