Video đang xem

4 dấu hiệu cho thấy dương khí của bạn không vượng

Trong quyển “Hoàng Đế Nội Kinh” có viết: “Mối quan hệ giữa dương khí và cơ thể người, giống như quan hệ giữa ban ngày và mặt trời, một khi con người hao tổn dương…