Video đang xem

Giải thích: Pháp Luân Công đã xuất hiện như thế nào?

Để hiểu Pháp Luân Công, chúng ta có thể kể lại câu chuyện về sự ra đời của môn phái.

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC