Video đang xem

“Nghĩ cho người khác” là học vấn cao thượng

Học vấn và cảnh giới là xem tâm lượng của một người, cho nên “nghĩ cho người khác” là học vấn được cổ nhân xem trọng, cũng là một loại cảnh giới cao thượng...

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC