Video đang xem

Đạo trị quốc: Đức kém, tài mọn mà ở ngôi cao ắt gây họa

“Đức không xứng địa vị, tất có tai ương”

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC