Video đang xem

4 phẩm chất của người đàn ông có bản sự, có tu dưỡng

Người đàn ông, người chồng có vai trò là trụ cột của gia đình, cho nên phẩm chất và sự tu dưỡng của họ là vô cùng quan trọng. Một người đàn ông có tu…

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC