Video đang xem

Ý nghĩa thực sự của câu “Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt”

Thành ngữ cổ có câu: “Thức thời vụ giả vi tuấn kiệt”, nghĩa kẻ thức thời là trang tuấn kiệt...

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC