Video đang xem

Những gia quy, gia huấn của người xưa giúp tạo lập gia đình hưng vượng

Người xưa có câu: “Vô dĩ quy củ bất thành phương viên”, ý nghĩa rằng không có quy tắc, quy củ thì làm bất kỳ việc gì cũng chẳng thể thành công...

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC